Kontakt

Lokalizacja

Almax

NIP: 1130780942

ul. Błękitna 72

04-883 Warszawa

Skontaktuj się
Godziny otwarcia

Pon-Pt: 09:00 – 17:00

Sobota: tylko spotkania umówione

Spacer 3D po firmie
salon_ekspozycyjny_oknadrzwi

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Almax,  NIP: 1130780942 z siedzibą w Warszawie
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy oraz w celu zarządzania sklepem na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f – prawnie uzasadnionego interesu administratora
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zapytania
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat zgodnie z ordynacją podatkową / okres prowadzenia działalności gospodarczej, do dnia wyrejestrowania się
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zapytania