Zamów pomiar

Po wypełnieniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i mailowo aby ustalić szczegóły.

  Dane kontaktowe  Czego dotyczy pomiar? Możesz wybrać kilka

  Preferowane godziny pomiaru

  Dodatkowe informacje

  Dodaj załączniki

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Almax,  NIP: 1130780942 z siedzibą w Warszawie
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy oraz w celu zarządzania sklepem na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f – prawnie uzasadnionego interesu administratora
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zapytania
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat zgodnie z ordynacją podatkową / okres prowadzenia działalności gospodarczej, do dnia wyrejestrowania się
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zapytania