Wyślij nam zapytanie o wycenę

  Dane kontaktowe


  Czego dotyczy wycena? Możesz wybrać kilka

  Wybierz usługę

  Przybliżony adres nieruchomości

  Informacje do wyceny

  Dodaj załączniki

  • przewidywany termin realizacji
  • ilość
  • kolor oklein
  • piętro w budynku
  • załączniki

  Dzięki kontaktowi telefonicznemu skonsultujemy z Tobą wszelkie ewentualne nieścisłości i zaproponujemy możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych. Kontakt telefoniczny jest znacznie szybszy od mailowego.

  Zupełnie inaczej wygląda specyfika transportu i/lub montażu w ścisłym centrum miasta, zupełnie inaczej na własnej posesji. Odległości także mają znaczenie.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Almax,  NIP: 1130780942 z siedzibą w Warszawie
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy oraz w celu zarządzania sklepem na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f – prawnie uzasadnionego interesu administratora
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zapytania
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat zgodnie z ordynacją podatkową / okres prowadzenia działalności gospodarczej, do dnia wyrejestrowania się
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zapytania